m+i+n+i+m

the miiniimaliist scraatchpaad of geof huth

Geof Huth, “ffist of ffury” (21 July 2014)

Geof Huth, “ffist of ffury” (21 July 2014)

Geof Huth, “The Once and Future Past” (14 July 2014)

Geof Huth, “The Once and Future Past” (14 July 2014)

Geof Huth, “Self-Portrait # 25!xyq” (3 July 2014)

Geof Huth, “Self-Portrait # 25!xyq” (3 July 2014)

Geof Huth, “Every Way I Went” (27 May 2014)

Geof Huth, “Every Way I Went” (27 May 2014)

Geof Huth, “youcanttellmewhattodo” (27 May 2014)

Geof Huth, “youcanttellmewhattodo” (27 May 2014)

Geof Huth, “The Dream of Mortal Sin” (5 May 2014)

Geof Huth, “The Dream of Mortal Sin” (5 May 2014)

Geof Huth, “Blinded” (3 May 2014)

Geof Huth, “Blinded” (3 May 2014)

Geof Huth, “Vest No. 8” (2 May 2014)

Geof Huth, “Vest No. 8” (2 May 2014)